LIÊN HỆ

[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 30px 0px 30px”]

[section label=”Hero” bg=”7″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.12)” bg_overlay__sm=”rgba(0, 0, 0, 0.12)” bg_overlay__md=”rgba(0, 0, 0, 0.21)” bg_pos=”55% 100%” padding=”100px” padding__sm=”0px” padding__md=”0px” height=”0px”]

[row_inner style=”collapse” width=”custom” h_align=”center”]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”100px 0px 200px 0px” padding__sm=”100px 20px 200px 0px” align=”center” color=”light”]

LIÊN HỆ ASIA99

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

[/col]

[/row]
[row label=”Contact us” style=”large” width=”custom” custom_width=”1400px”]

[col span__sm=”12″ padding=”66px 5% 16px 5%” padding__sm=”50px 20px 0px 20px” padding__md=”50px 20px 30px 20px” margin=”-135px 0px 0px 0px” margin__sm=”-0 0px 0px 0px” margin__md=”0 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[row_inner style=”collapse” width=”full-width” padding=”0px 15px 0px 15px”]

[col_inner span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 0px 0px 20px”]

Liên hệ ngay

Bạn cần tư vấn về cách chơi casino hoặc bất cứ ý kiến nào về websiet Asia99.work? Hãy gọi ngay số điện thoại hoặc gửi thông tin đến Email:

[gap height__sm=”20px” height__md=”20px”]

[row_inner_1]

[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”416″ width=”20″ width__sm=”15″]

địa chỉ

Tầng 30 – Tòa nhà Housesin
Đường K9
Kuala Lumpur – Malaysia

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”5″]

[ux_image id=”417″ width=”20″ width__sm=”15″]

Thời gian nhận tư vấn

Thứ 2 đến Chủ Nhật: 9am – 9pm

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”418″ width=”20″ width__sm=”15″]

E-mail

asia44992@gmail.com

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”419″ width=”20″ width__sm=”15″]

Số điện thoại

0569367085

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]